Arhiv Šabac

Vojvode Mišića 18

015/ 354 – 992, 354 – 989

www.arhivsabac.org.rs

Arhivsko odeljenje Muzeja osnovano je 1939. godine. Zvanično, Arhiv je, posle oslobođenja, osnovan 1952. godine. Od 1977, zadužen je za zaštitu arhivske građe kao pokretnog kulturnog dobra na području osam opština Mačvanskog okruga. U njegovim depoima čuva se preko 350 arhivskih fondova najrazličitije provenijencije. Smešten je u zgradi Stare bolnice, sagrađene 1865. godine i proglašene spomenikom kulture od velikog značaja, gde raspolaže ukupnom površinom od 427 m².

Priručna biblioteka Arhiva poseduje 2564 naslova knjiga, monografija, publikacija, 250 naslova časopisa i 48 naslova novina. Pored naslova štampanih u XX veku, biblioteka raspolaže i sa 20 knjiga štampanih od 1838 – 1900. godine.

Arhivsku gradju čine izvorni i reprodukovani pisani, crtani, kompjuterizovani, štampani, fotografisani filmovani mikrofilmovani, fonografisani ili na drugi način zabeleženi dokumentarni materijal od posebnog značaja za nauku i kulturu koji je nastao u radu državnih organa i organizacija, organa jedinica teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, političkih organizacija i njihovih organa, ustanova i drugih organizacija, verskih zajednica kao i pojedinaca, bez obzira na to kad i gde je nastao i da li se nalazi u ustanovama zaštite ili van njih. 

Dodatne informacije