Biblioteka šabačka

Masarikova 18

Telefon: 015/ 345 – 205

www.bibliotekasabac.org.rs 

Radno vreme: radnim danima 7.30 – 20.00 časova, subotom  7.30 – 14.00 časova

Matična ustanova za sve biblioteke na području osam opština Mačvanskog okruga. Sem redovne delatnosti - stručne obrade, čuvanja i korišćenja bogatog knjižnog fonda, zadužena je i za zaštitu stare i retke knjige. Šabačko čitalište započelo je rad 1847. godine; 1928. osnovana je Šabačka narodna knjižnica i čitaonica , a potom je rad obnovljen u decembru 1944. Danas je Biblioteka smeštena u zgradi Vladičanskog dvora (kulturno dobro od velikog značaja), sagrađenog 1854. godine, koji predstavlja jedan od najreprezentativnijih objekata u gradu.Tu koristi prostor od 1.703 m². Kvalifikaciona struktura zaposlenih i tehnička opremljenost su na zavidnom nivou.

Biblioteka šabačka ima bogat fond, zbirku periodike, stare i retke knjige, rukopise, odabrane programe kulture.

Poslovanje je potpuno automatizovano. Koristi se program BISIS, odmaklo se i u digitalizaciji  zavičajne gradje.

Programi  kulture, pored predstavljanja naših najuglednijih književnih stvaralaca, čine likovne i dokumentarne izložbe, kao i animativni bogat rad sa mladima.

Dodatne informacije