Spomenik ratnih odlikovanja u Šapcu

Za svoja stradanja i za herojski otpor u Prvom svetskom ratu, Šabac je posle rata dobio tri visoka priznanja:

 Francuski Ratni krst sa palminom grančicom, dodelila  mu je Republika Francuska 8. jula 1920. godine.

 Ratni krst Čehoslovačke 1914 - 1918, Šapcu je dodelila Republika Čehoslovačka. 13. Juna 1925. godine.

 Karađorđeva zvezda sa mačevima IV reda, najznačajnije odlikovanje Kraljevine Srbije uručeno mu je 3. juna 1934.

To su najviša odlikovanja koja je u Srbiji dobio jedino grad Šabac. Krajem 2008. g., na Trgu šabačkih žrtava postavljen je Spomenik ratnih odlikovanja grada Šapca. Spomenik visok 3,70 m, od kamena iz sela Varna kod Šapca, uradio je vajar Milisav – Mija Tomanić, rodom iz Lipolista, koji živi u Celju.

Spomenik sa postamentom, ima oblik trostrane prizme sa šlemom, a na svakoj strani ukomponovana su kao ornamenti uvećana šabačka odlikovanja urađena u bronzi. 

Dodatne informacije