Rimski grad na planini Cer

Područje planine Cer jedno je od najbogatijih nalazišta kalaja u ovom delu Evrope - potvrdili su profesori sa koledža Bruklin.

Opširnije...

Program obilaska i razgledanja planine Cer za posebne grupe

          Program razgledanja i obilaska planine Cer za posebne grupe ( turističke, školske i slič.)

Opširnije...

Dobro došli na planinu Cer - tura 2

Program obilaska planine Cer za organizovane grupe

Opširnije...

Dobro došli na planinu Cer - tura 1


Program obilaska planine Cer za organizovane grupe.

Opširnije...

Dragulji srednjevekovnog crkvenog graditeljstva na području planine Cer

Program obilaska planine Cer za organizovane grupe

Opširnije...

Dodatne informacije